Kommunen bröt mot lagen

Gotlands kommun har brutit mot lagen om offentlig upphandling. Det slår länsrätten fast i en dom som gäller anbud på sjukgymnastik på Gotland.

Kommunen lät en sjukgymnast få uppdraget att tillhandahålla sjukgymnastik, trots att hans anbud inte uppfyllde alla villkor i förfrågningsunderlaget.

De handlingar som saknades i anbudet - kopia på bevis om legitimation - kompletterade kommunen själv med.

Det var alltså fel och länsrätten har beslutat att kommunen måste ta en ny titt på de inkomna anbuden - och BORTSE från det bud som antogs.