Flaggar för kyrklig förändring

Antalet medlemmar inom Svenska kyrkan i Blekinge fortsätter att sjunka visar organisationens egna siffror. Enligt Therese Hogblad som skrivit en bok om Svenska kyrkan måste kyrkan förändras för att kunna behålla sina medlemmar.

Enligt Therese Hogblad måste kyrkan förändra sin organisation och sitt utbud för att få människor som har behov att utvecklas inom sin tro att komma till Svenska kyrkan.

– På sikt tror jag inte kyrkan kommer överleva annars. Jag tror att Svenska kyrkan måste anpassa sig och göra det utvecklingsarbete som krävs, säger Therese Hogblad.

Hon bygger sitt resonemang på 130 enkäter bland både medlemmar och de som inte är medlemmar, samt ett 20-tal intervjuer med personer inom Svenska kyrkan.

Bo Larsson är chef för utvecklingsavdelningen vid Lunds stift, dit Blekinge hör, och han är inte alls orolig över de sjunkande siffrorna, då han menar det är helt naturligt i ett mångkulturellt samhälle.

– Kyrkan kommer alltid att finnas, den har funnits i 2 000 år, säger han.

Karin Norberg
karin.norberg@sr.se