SVERIGE

Allt fler kvinnor dör i lungcancer

Lungcancer hos kvinnor ökar och är nu den cancerform som tar flest kvinnors liv. Orsaken är att kvinnor röker mer än män, enligt en rapport från Socialstyrelsen.

Antalet dödsfall av lungcancer har ökat med 70 procent de senaste 20 åren. Tidigare har bröstcancer varit den cancerform som orsakat flest dödsfall bland kvinnor.

Även hudcancer har ökat de senaste 20 åren och dödligheten har ökat med 20 procent för kvinnor och 40 procent för män.

Flera stora folksjukdomar som hjärtinfarkt och stroke fortsätter däremot att minska. Antalet dödsfall i hjärt-kärl-sjukdomar har minskat till ungefär hälften de senaste 20 åren.