Sinande brunnar i länet

Varmt väder och sol är för många det perfekta semestervädret. Men det betyder också att det gäller att vara varsam med vattnet i sommarstugan. Grundvattennivåerna är nämligen mycket låga i länet.

Grundvattennivån ligger under eller mycket under de normala i hela länet. Torrast är det i de nordöstra delarna, i trakterna runt Norrköping, och i de västra delarna, utefter Vättern.

Enligt Jan-Erik Larsson på Sveriges geologiska undersökning, ska brunnsägare vara försiktig med vattnet.

- Har man varit med om sinande brunnar förut då gäller det ett vara extra försiktig. Bevattning av gräsmattor ska man helst undvika, säger Jan-Erik Larsson 

Viktor Levander
viktor.levander@sr.se