SÖRMLAND

Säkrare vägar

Det ska bli säkrare att åka på väg 57 mellan Sparreholm och Gnesta. På måndagen påbörjade Vägverket arbeten för att öka trafiksäkerheten på vägen. Bland annat ska nya räcken sättas upp och de som redan finns bli längre.

Syftet med arbetena är att öka trafiksäkerheten vid en eventuell olycka, så att det inte ska innebära livsfara om en förare åker av vägen.

--Det är lite svårt att säga exakt när vi gör vad på sträckan för det beror på hur arbetet fortskrider, men den åtgärd som kommer att påverka trafiken mest är uppsättning av räcke, säger Fredrik Karlsson projektledare på Vägverket.

Vägens sidoområden kommer även att rensas från träd och stenar.  Arbetet kommer att hålla på till i mitten av december.