Rosa steg för cancerforskning

För att visa sitt stöd för forskning om bröstcancer uppmanas anställda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset att gå åtta kilometer i centrala Göteborg. Rundan kallas för Rosa Steget och bakom uppmaningen står två överläkare.

Alla anställda vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppmanas att gå en åtta kilometer lång promenad den 16 augusti i centrala Göteborg, för att stötta svensk forskning om bröst-cancer. Uppmaningen kommer från två överläkare vid sjukhuset, Per Karlsson och Stig Holmberg.

Promenaden kallas Rosa Steget och genomförs för att öka kännedomen om att motion minskar risken för bröstcancer men även för att lyfta fram vikten av regelbunden mammografi och för att samla in pengar till svensk bröstcancerforskning. Start och mål för Rosa steget är på Heden och anmälnings-avgiften är på 350 kronor.