EON gasar på i miljöfrågan

Kraftproducenten EON vill utöka produktionen av biogas i Västra Götaland. Regionens jordbruk kan driva nästan 49 000 personbilar menar Hans Kreisel, VD på EON gas.

Kreisel vill nu att länsstyrelsen och kommunerna i Västra Götaland tillsammans med näringslivet ska verka för att få fart på biogasutbyggnaden.