Fler vilda svin på vägarna

Antalet trafikolyckor med vildsvin fortsätter att öka dramatiskt. Viltstängslen står inte emot djuren.

Att antalet trafikolyckor med vildsvin ökat beror dels på att själva vildsvinsstammens antal har ökat markant, men dels att Vägverket inte har några egentliga effektiva lösningar för att förhindra att vildsvinen kommer upp på vägbanan.

Dagens viltstängsel är utformat för att främst förhindra att älgar, rådjur och hjort kommer ut på vägbanan, men vildsvinen tar sig däremot lätt under stängslet.

– Det är av yttersta vikt att vi snabbt hittar andra effektiva lösningar, säger Lars Nilsson, tf generaldirektör på Vägverket.