Eldningsförbud i länet

Från och med måndagen  gäller eldningsförbud i hela länet. Det har länsstyrelsen bestämt. Det beror på den mycket höga brandrisken. Det är förbjudet att göra upp öppen eld i både skog, mark och på villatomter.

Däremot kan man fortsätta grilla där hemma i godkända grillar.

 Mellan Tvärskog och Nybro brann det under eftermiddagen i ett dike. Branden kunde snabbt släckas av deltidskåren i Påryd. En hypotes är att någon kastat ut en fimp som antänt det torra gräset.