Gävleborg

Gatuvåldet ökar i Gävleborg

Allt fler kommer till akutmottagningarna skadade av misshandel och våldet blir allt grövre.
– Vi har sett en markant ökning av misshandelsskadade patienter de senaste åren, säger Mats Larsson på Gävle sjukhus akutmottagning.

Mats Larsson uppskattar att det kommer in 30-40 procent fler misshandelsskadade till akuten jämfört med för bara några år sen och det handlar främst om sparkar och slag mot huvudet vilket kan få mycket allvarliga konsekvenser för offret. Gängvåld har också blivit vanligare - när en grupp gemensamt misshandlar ett ensamt offer.

Polisen har också märkt en kraftig ökning av gatuvåldet, och det äger rum i en tydligt avgränsad miljö. Det handlar om helgkvällar, omkring midnatt och i närheten av de nattöppna krogarna. Både offren och förövarna är oftast yngre män, och de är så gott som alltid berusade.

– Vi koncentrerar de polisiära resurserna vid den tid och på de platser där vi vet att det är risk för våld, säger Per Langer, operativ chef hos Gävleborgspolisen.

– Vi gör också fler omhändertaganden av berusade personer och avvisar folk enligt polislagen mer än vi någonsin har gjort, säger Per Langer, som tror att polisens ansträngningar trots allt har haft en positiv effekt.

Både polisen och akuten vittnar om alkoholens roll vid gatuvåld och tror att krogarnas utökade öppettider spelar in. Vad kan man då göra som förälder för att skydda sina tonåriga barn?

Mats Larsson på akuten har bara ett råd att ge.
– Håll koll på vad era ungdomar gör på natten och vilka de umgås med. Ha kontakt med dem på mobiltelefonen.

Anne Markowski
anne.markowski@se.se