Bönder upprörs över frikostiga byggregler

Om grannar till ett lantbruk med djur klagar på dålig lukt så tvingas ofta bonden att ändra sin verksamhet, det visar flera bygglovsärenden och domstolsbeslut. Det här är något som bekymrar många lantbrukare.

Lantbrukaren Stig Kihlén utanför Tierp har fått nya grannar som han tycker bor lite för nära.

-Vi har fått en bygglovsärende som ligger alldeles för nära vår brukningsenhet och kommer att kunna få besvär med att behålla brukningsenheten med den inriktningen som vi har idag.

Stig Kihlen är lantbrukare på gården Orrskog utanför Tierp, där han har sina kor. 40 meter från gården står nu ett hus, som kommunen beviljat bygglov till. Boverket rekommenderar att det ska vara 500 meter mellan bostäder och lantbruk där det finns djur. Men Det här huset står alltså 40 meter från Stig Kihlensgård och det gör honom bekymrad.

-Dom tycker ju att det spelar inte så stor roll om det luktar lite skit för deras del. Men det här är ju en fastighet och den kan ju bebos av vem som helst egentligen. Och kommer det nån som har en annan uppfattning så är vi lite illa ute.

Om grannarna skulle klaga på lukten från gården och ta upp det i rätten, är det dom som får rätt och Stig Kihlen måste bygga om på gården för att det ska lukta mindre. Något som kan komma att kosta en hel del. Och det här är inte det enda fallet där folk som bor i närheten av byggnader med djur har klagat. En ridskola strax utanför Uppsala som funnits i sju år ansågs vara en olägenhet för sina grannar och fick inte förnyat tillstånd i juni i år. Under samma månad dömdes grisbönder utanför laholm av miljödomstolen att investera i en ny skorsten för 1,2 miljoner kronor, eftersom deras nya grannar klagade på lukt.

Men är det rätt, att nya grannar ska kunna få en lantbrukare att ändra på sin verksamhet? Titti Jöngren har länge varit aktiv innom LRF och är lantbrukare i södra Roslagen.

-För mig så låter det fullständigt orimligt. Sen är det ju så att allt samröre när man bor med varandra så måste man ta hänsyn till varandra. Men att det måste ske inom rimliga gränser.man måste se till vem som bedriver företagandet, vem som har flyttat dit osv. Så jag tycker att det låter oerhört märkligt och jag tycker att det är fel.

Martina Feuer                                                martina.feuuer@sr.se