Mjödsundet

Länstyrelsebeslut överklagas

Länsstyrelsens krav på att en grävd ränna i Mjödsundet i sjön Storträsket i Skellefteå kommun ska fyllas igen har överklagats av berörda byaråd, samfälligheter och företag.

De klagande menar att strömfåran alltid funnits i sundet och att det inte är fråga om någon grävd ränna. Fåran används bland annat som båtförbindelse mellan norra och södra delen av sjön.