SKÅNE

Åskhemsida oväntad succé

Åska fascinerar många människor. Det har Krister och Fredrik Ekblad i Simrishamn tagit fasta på, och tillsammans driver de en gratis åskdetekteringssajt på internet.

På ett år har hemsidan haft fler än hundratusen besökare.

– Vi har en realtidsuppdatering med 55 sekunders uppdateringsintervall och den visar en plottrad karta över var åskan går i realtid, var åskvädret befinner sig, säger Krister Ekblad.

När åskvädret sedan närmar sig uppfattas det av åskdetektorn och hemsidan uppdateras. Ett mejl eller ett sms skickas ut till dem som anmält sitt intresse på sidan. Hemsidan har under sin korta levnadstid blivit en stor succé.

– Det är uppe i över hundratusen besökare nu, så det är femtiotusen per säsong. Det hade vi aldrig trott, säger Fredrik Ekblad.