Digital-TV fall för hovrätten

Tvisten fortsätter mellan Gotlands Kommun och Kent Fransson, som ville starta digital-tv på ön. Fransson överklagar nu tingsrättens dom.

Han anser att kommunen läckt ut företagshemligheter i samband med att Gotlandskanalen startade 2006.

Tingsrätten höll inte med och hans yrkande på sju miljoner i skadestånd ogillades.

Det blir nu Svea Hovrätt som får avgöra tvisten mellan Fransson och Gotlands kommun.