Uppmanar att spara vatten

Nu uppmanar Länsstyrelsen att spara på vattnet. Torkan fortsätter och vattennivån är låg i våra sjöar och vattendrag. De som tar vatten därifrån ska upphöra med bevattningen.