Många unga arbetslösa har fått jobb

Mer än hälften av de långtidsarbetslösa ungdomarna i Blekinge har fått jobb i år visar siffror från arbetsförmedlingen.

Siffrorna kommer från arbetsförmedlingens så kallade Jobbgaranti för ungdomar-program. Där kan de mellan 16 och 25 år till en början få hjälp bland annat arbetspraktik.

Strax över 500 unga har varit inskrivna i programmet och drygt 300 har hittills fått jobb i länet.

Blekinge utmärker sig därmed jämfört med övriga landet där endast var tredje ung arbetslös fått jobb.

Den positiva trenden i Blekinge kan hålla i sig även till hösten, tror sektionschefen på arbetsförmedlingen i Karlshamn Mats Frank, även om han samtidigt varnar för att jobben blir färre om vi går in i en lågkonjuktur.