Kräver samordning mot internetbrott

Internetbedrägerierna fortsätter att öka i Blekinge och även i många andra polisdistrikt. Därför behöver Rikspolisstyrelsen samordna verksamheten över landet berättar Anders Ahlqvist på rikskriminalen i Stockholm.

Polisen Anders Ahlqvist beskriver en verklighet där allt fler brott flyttar in på internet och där de olika polismyndigheterna runt om i landet överhopas av anmälningar om internetbrott.

Men från Rikspolistyrelsen får de olika polisdistrikten ingen hjälp, enligt Anders Ahlqvist.

– Man jobbar mycket med det man kallar vardagsbrottslighet men där ingår tyvärr inte internetbrotten, säger han.

Exakt hur många brott som begås över internet kan ingen svara på säger Anders Ahlqvist. Den typen av statistik finns inte idag. 

Det kan vara en förklaring, tror Ahlqvist, till varför frågan inte prioriteras av Rikspolisstyrelsen. Men för Anders Ahlqvist och hans kollegor är brotten i allra högsta grad verkliga och något måste hända, säger han.

– Om man inte har något nationell samordning så jobbar man väldigt mycket i onödan. Internetbrotten är till väldigt stor grad gränslösa, säger Anders Ahlqvist.

Jens Pehrson
jens.pehrson@sr.se