En bisyssla som hobby

Biodlare i södra och norra Sverige kan se fram emot en bra honungsskörd. Men på västkusten blir utfallet magert i kuporna och på Gotland talas det om katastrof. Vår reporter Anna Fjellström åkte ut till Gäddvik för att träffa biodlaren Arne Sundqvist och hans drygt 300 000 bin.

Det pågår full aktivitet i de svenska bikuporna. Honungsskörden är i gång och för att verkligen ta tillvara sommarens alla smaker är det allt fler biodlare som specialiserar sig och producerar sorthonung.

Olika sorters honung har funnits länge i andra länder och projektet visar att det finns en stor efterfrågan även i Sverige. För odlarna ger sorthonungen högre intäkter men också mer jobb. Det gäller att snabbt skörda och slunga honungen innan bina hinner samla nektar från någon annan växt. Något som kan vara svårt i Sverige där blomningen är kort och blomningsperioderna går i varandra.

Honungen är namnskyddat av EU

Honungsskörden varierar mycket mellan åren, både i kvantitet och smak. Ett normalår är den svenska skörden cirka 3 000 ton. Importen av honung är ungefär lika stor. Den största skörden tas under högsommaren. En stor del av den svenska honungen säljs direkt från biodlare till konsument.

Ordet honung är skyddat genom ett EU-direktiv och får bara används på produkter som har sitt ursprung i söta ämnen som bin samlat i naturen.

För att få kallas sorthonung måste honungen innehålla minst 50 procent av en speciell blomma, så kallad dragväxt.

Honungsskörden varierar kraftigt

Årets honungsskörd varierar kraftigt mellan olika delar av landet, visar TT:s rundringning till några av landets cirka 10 000 biodlare.

Biodlarna i Skåne, Blekinge och Småland kan alltså se fram emot en skörd som är något bättre än ett normalår. Även odlare i norr får sannolikt en god skörd.

Anledningen till att det ser dåligt ut i södra Sverige är torkan som började redan i maj. Det är den som gör det extra besvärlig. De för bina och honungsnäringen så viktiga blommorna har helt enkelt inte hunnit återhämta sig. Det finns dock tid kvar att rädda säsongen. En regnig augusti kan sätta fart på blomningen och då ge möjlighet till ännu en skörd.

I Norrbotten finns omkring 200 odlare

1941 bildades den första biodlarföreningen i Norrbotten. Den fick namnet Norrbottens läns biodlarförening med fem medlemmar, tre från Boden och två från Kalix.

Det gjordes en del försök med biodling före 1939, men från 1939 har det funnits bin i Norrbotten. Under 80-talet fanns cirka 400 biodlare i länet, för att i dagsläget vara under 200.