länet

Låg grundvattennivå kan ge vattenbrist

Grundvattennivåerna i länet är just nu under eller mycket under de normala. Det drabbar dem, som hämtar sitt vatten från egengrävda brunnar.

John-Erik Larsson är ingenjör på Sveriges geologiska undersökning (SGU):

Det är de som har egengrävda grunda brunnar som nu kan få problem med sin vattenförsörjning, säger John-Erik Larsson.

Det är den torra våren som har gjort grundvattennivån låg. Det skulle krävas ett rejält väderomslag för att förändra situationen, säger John-Erik Larsson.

- Ja, det är mycket regn som skulle kunna hjälpa, och då räcker det inte med någon skur utan det ska vara nederbördsområden och regn under flera timmar, säger han.

För dem som har grunda brunnar gäller nu att hushålla med vattnet eller eventuellt gräva en djupare brunn.

- Det är en möjlighet, men kostar en hel del pengar, säger John-Erik Larsson.