Umeå

Jourlinje för tips om klotter

Anders Ågren, gruppledare i fullmäktige för moderaterna i Umeå, motionerar om en jourlinje dit medborgarna kan anmäla klotter och skadegörelse.

Liknande försök i andra städer har varit lyckade säger han och klottret eller skadegörelsen ska här ha åtgärdats inom 24 timmar efter att samtalet ringts eller E-posten skickats in.’
– Särskilt kvinnor upplever Umeå otryggt när mörkret faller på och en snabb sanerig skulle förbättra detta säger Anders Ågren i sin motion.

Inom ett år ska motionen vara behandlad av nämnder och kommer upp till behandling i fullmäktige.