Kvarken

Nya problem inför skoterfärden över Kvarken

Joel Renberg från Umeå som har planer att på snöskoter köra till Vasa över Kvarken har åter stött på mekaniska problem. Vid första försöket tog skotern in vatten och han fick avbryta försöket.

Nu är det maskinproblem på följebåten som hindrar ett nytt försök.
Vädret som just nu är lämpligt för överfart som ska stå sig till torsdag. Innan dess hoppas Joel Renberg på att hitta en båt som klarar cirka 45 knop och kan gå utomskärs som följer med och plockar upp honom om något går fel.

Om du vill hjälpa Joel med en lämplig båt kan du nå honom på
076-80 51 503