sjukvården

Många har testat sig för hepatit-C

Totalt har 3 200 personer i Jönköpings län nu testat sig för att kontrollera om de fått hepatit-C genom blodtransfusioner i vården.

Analyserna visar att omkring 15 personer i länet smittats.

Det är alla som fått blodtransfusioner mellan 1965 och 1991, som fått uppmaningen att testa sig för sjukdomen hepatit-C, som bland annat kan ge leverskador.