HÄLSA

Äldre befolkning dyrt för samhället

Kostnaderna för sjukvården i landet kommer att öka mycket kraftigt i framtiden i och med att fyrtiotalisterna åldras. Det konstateras i en ny undersökning där forskare från Lunds universitet deltagit.

Forskarna menar att det måste göras stora satsningar på folkhälsan och man även måste få folk att arbeta längre upp i åldrarna, för annars kan det blir dyrt för samhället.

– Vi bedömer i vårt projekt att kostnaderna kommer att vara ungefär två och en halv gånger större år 2040 i fasta kronor jämfört med idag, säger Anders Klevmarken, som är professor i ekometri i Uppsala.

Men kostnaderna för sjukvården behöver inte öka så mycket om  åtgärder vidtas. I en stor undersökning har forskare i bland annat Lund simulerat vad som händer om man till exempel satsar mer på folkhälsan.  

Om man lyckas få folk att bli friskare så kan de också jobba längre. Då ökar skatteintäkterna och folks förmåga att betala för en dyrare sjukvård, så därför vill forskarna att politikerna skall göra vad de kan för att få folk att arbeta längre.

Det finns skillnader i hur problemen med en åldrande befolkningen kommer att påverka kostnaderna i landet och Anders Klevmarken menar att Skåne har en gynnsammare situation än övriga landet.

– Skåne är befolkningsmässigt sett en inflyttningsregion och en relativt snabbt växande region, och det bör betyda att åldringsproblemen är mindre akuta än i norra Sverige, säger Anders Klevmarken.