Brio förbättrar resultatet

Men företaget går fortfarande med förlust.
Leksaksföretaget Brio i Osby redovisar en förlust före skatt på 15,6 miljoner kronor för årets första kvartal. Förlusten är tre miljoner kronor mindre än första kvartalet i fjor. Omsättningen ökade samtidigt med 7 procent till 310,5 miljoner. Brio omstrukturerar sin verksamhet i Polen, vilket innebär att 35 personer sägs upp i det polska bolaget.