MOTALA

Svårsläckt skogsbrand

Ett skogsområde stort som tre fotbollsplaner fattade under gårdagens eftermiddagen eld utanför Björka norr om Motala.

Först vid halv tvåtiden i natt hade räddningstjänsten släckt branden. Den svårt kuperade terrängen, samt att tillgången på vatten var begränsad i området, försvårade släckningsarbetet.

Vad som orsakade branden är oklart.