Vill ha vattenanläggning i Hide

Sommarstugeägarna i Hideviken i Hellvi vill nu att länsstyrelsen tvingar kommunen att bygga en allmän vattenanläggning där.

Redan förra året skrev samfällighetsföreningen till tekniska förvaltningen för att få en lösning på vatten- och avloppsfrågan, men det svar man fick var att Hideviken inte finns med på den lista över områden där kommunen ska bygga ut VA-nätet dom närmaste åren.

Sommarstugeägarna är oroliga för att det ska bli problem av samma slag som i Kvarnåkershamn på 90-talet, med konkurser till följd.

Och därför vill man nu alltså att länsstyrelsen ingriper, och ålägger kommunen att bygga en VA-anläggning.