Uppsala

Landstinget saknar specialklinik för ätstörningar

Uppsala läns landsting saknar specialklinik för ätstörningar. Den allmänna psykiatrin saknar spetskompetens inom området och remisserna till andra landsting tar för lång tid. Det tycker Berit, vars 28 åriga dotter har lidit av anorexi sedan 17 år tillbaka.

– Problemet i det här landstinget är ju att de inte har någon sluten vård för anorektiker. Det man kunnat erbjuda genom åren är ju dagvård och inläggning på allmänpsykiatrisk klinik, men en allmänpsykiatrisk avdelning kan inte ta hand om den här mycket svåra problematiken, säger Berit.

Dottern Engla Louise har under åren bollats fram och tillbaka mellan olika instanser av psykiatrisk och somatisk vård. Nu vårdas hon på akutmedicinsk avdelning, då hon i dagsläget bara väger 26 kilo. Både mamman och dottern tycker att samordningen är bristande.
– Jag skulle ha önskat en ordentlig samordning mellan somatik och psykiatri under åren. Problemet är ju också att det tar väldigt lång tid med remisser. Jag tycker också att man måste ta om hand om de här patienterna i Uppsala, säger hon.    

Birgitta Lanner är tillförordnad divisionschef för psykiatrin på akademiska sjukhuset. Hon kan inte uttala sig i det enskilda fallet, men tycker inte att det verkar som om Engla Louse har hamnat mellan stolarna i vården.
– Den här kvinnan får vård nu inom medicinkliniken och det är väl där hon hör hemma i dagsläget, säger Birgitta Lanner.

Det är först nu, efter 17 år, som Engla Louise hon fått en remiss till en specialklinik i Varberg. Så här säger Birgitta Lanner om det.
– Jag vet inte varför det inte har gjorts tidigare, jag kan inte uttala mig om det. Det är inte alltid så lätt att komma in på de behandlingshemmen heller, det finns ju inte så många platser, säger hon. 

Det finns i dagsläget inga planer på att öppna en dygnetruntklinik för anorektiker i Uppsala.
– Det är väl både en resursfråga och en ideologisk fråga. Det är olika uppfattningar om hur man ska behandla anorexi. Nu är det så att i allra största möjliga utsträckning ska man vårda i dagvård eller öppenvården, man ska undvika sluten vård så mycket som möjligt, säger Birgitta Lanner.

Lari Honkanen
lari.honkanen@sr.se