STOCKHOLM

Läkare ska lättare mista legitimation

Läkare som missbrukar möjligheten att skriva ut farliga läkemedel måste stoppas, skriver landstingsrådet Birgitta Rydberg (fp) på DN debatt.

Läkare som missköter sig får ofta behålla sina legitimationer, enligt Rydberg. Därför vill hon att möjligheterna att dra in läkarnas förskrivningsrätt och läkarlegitimationer ska ses över.

- Läkares rätt att utöva sitt yrke kan aldrig få gå före patienternas rätt till trygg och säker vård – ett givet uppdrag för den sittande patientsäkerhetsutredningen, säger hon.

- Patienter ska inte behöva riskera att råka ut för en läkare som behandlar MS-sjuka med vitamininjektioner och vad som togs fram på 30-talet som rengöringsmedel mot kvicksilver i fotoutrustning. Eller utsättas för läkare som slentrianmässigt diagnostiserar elallergi eller tungmetallförgiftning istället för att göra en heltäckande analys av besvärens orsaker, menar Rydberg (fp) i debattartikeln.