JK kritisk mot polisens vapenhantering

Uppdaterad 16:45
Stockholmspolisen får kritik från justitiekanslern, JK, för att ha haft stora brister i sin vapenhantering. JK vill nu att Stockholmspolisen ska försäkra att kontrollen har skärpt och att myndighetens vapen inte kan hamna i fel händer.

– Det är ju ett betydelsefullt område hur man sköter sina vapen inom en polismyndighet, så jag kan väl ha förståelse för att han vill försäkra sig om att vi sköter frågan på ett bra sätt idag, säger Lars Hallberg, tjänsteförrättande biträdande länspolismästare i Stockholm.

Vad kommer ni att svara JK?

– Att vi har en god ordning på våra vapen idag på myndigheten i Stockholm.

JK inledde sin granskning efter att det blev känt att Stockholmspolisen under flera år haft stora brister i sin vapenhantering, bland annat visste man inte var 100 vapen fanns, och det var oklart vem som kvitterat ut vissa av dom.

Trots att polisen sedan det uppdagades för tre år sedan vidtagit en rad åtgärder, vill JK Göran Lambertz ha svar på flera frågor om hur myndigheten hanterar vapnen idag.

– Jag tycker att det är angeläget att veta att man från och med nu inte saknar några vapen, att man har ordning på dem, att man förvarar dem ordentligt, att alla vapen är registrerade. Särskilt angeläget är att det inte kommer ut några vapen i kriminella kretsar och att man verkligen vet vad man gör om man skulle använda en infiltratör som man förser med vapen, säger Göran Lambertz.

På frågan om polisen kan garantera att vapnen inte hamnar i händerna på kriminella svarar Lars Hallberg att det är svårt att ge en fullständig garanti.

– Det är alltid svårt att lämna en hundraprocentig garanti i och med att den mänskliga faktorn alltid spelar in. Men med de rutiner och det regelverk som vi har tagit fram nu så ligger vi så nära den här garantin som möjligt.

Henrika Åkerman
henrika.akerman@sr.se