Sjuhärad

PCB i husen, men få bryr sig

Alla fastigheter som byggdes mellan 1956 och 1973 måste undersökas om de innehåller miljögiftet PCB.
Trots riskerna är det få fastighetsägare som lämnar in uppgifter.

Miljögiftet PCB är farligt för både människor och djur, och skadar bland annat immunförsvaret och fortplantningsförmågan.
När man byggde på 50- och 60-talen var det vanligt att PCB fanns i fogmassor vid fönster och i golv.

Förra året infördes en ny regel som kräver att alla ägare till flerbostadshus och industrilokaler undersöker om det finns PCB i byggnaderna - detta för att kunna sanera dem. Trots det är det få som lämnar in uppgifter om vad husen innehåller.

Ett exempel är Herrljunga. Där har inte en enda av de cirka 200 berörda fastighetsägarna lämnat in uppgifter, och kommunen är inte mycket bättre. Undersökningar av flera skolor väntas fortfarande in.

Jenny Hellström
jenny.hellström@sr.se