TRÅNGSVIKEN

Krokom överklagar stängning av soptipp

Krokoms kommun överklagar nu länsstyrelsens och miljödomstolens beslut om att den gamla tippen, återvinningscentralen i Åse, Trångsviken, ska läggas ned.

Lagen kräver att all deponi av avfall upphör efter 2008 och Länsstyrelsen och miljödomstolen har tidigare slagit fast att den gamla tippen måste läggas ner.

Men nu överklagar Krokoms kommun till Miljööverdomstolen. Kommunen hävdar att eftersom det tippats rivningsvirke och liknande på platsen kommer det att bli sättningar och tippen kommer att fortsätta sjunka ihop under flera decennier.

Därför vill Krokoms kommun fortsätta använda tippen för deponi av mindre miljöskadligt avfall under ytterligare ett antal år. En begäran som nu alltså miljööverdomstolen ska ta ställning till.