Kronoberg

Ny ellag dyrt för elbolaget EON

Stormarna i början på året har kostat elbolaget Eon 100 miljoner kronor avbrottsersättning till drabbade kunder.

Den nya ellagen från 2006 har blivit kostsam för elbolaget.

Efter stormen Gudrun, då människor fick sitta veckovis i mörker på grund av dåliga elledningar som blåste ner, kom det en ny ellag 2006.

Elbolagen skulle kompensera kunderna för långvariga strömavbrott,  pengar som kommer automatiskt utan att man ens behöver anmäla strömavbrotten. Och den nya lagen har blivit en kostsam affär för Eon elnät.

Efter stormen Per 2007 tvingades EON betala ut 450 miljoner kronor i avbrottsersättning och i år har Eons kunder fått sammanlagt 100 miljoner i ersättning efter strömavbrott. Främst i samband med stormarna i januari och februari.

Jan-Erik Olsson informationschef på EON elnät säger att Eon inte kommer att höja elpriset på grund av kostnaden för avbrottsersättningen.

Däremot kan det bli tal om högre elpriser för att hämta hem investeringen på 12 miljarder som EON påbörjat för att gräva ner ledningar på landsbygden, säger Jan-Erik Olsson:
-När kvaliteten ökar kan det eventuellt vara motiverat med en högre nätavgift, men avbrottsersättningarna i sig bör inte resultera i det.

Karin Ernstsson
karin.ernstsson@sr.se