STOCKHOLM

Polisens vapenhantering får kritik av JK

Justitiekanslern kritiserar polismyndigheten i Stockholm för att ha haft stora brister i sin vapenhantering. JK är i en granskning mycket kritisk till att polisen inte vetat var omkring 100 vapen fanns, och att det i vissa fall har varit oklart vem som kvitterat ut dem.

Polisen började se över bristerna i vapenhanteringen för tre år sedan. Nu vill JK veta vad som har gjorts för att förhindra att vapnen hamnar i fel händer, rapporterar Ekot.