Storprojekt stoppas ?

Kongresshallen i Visby, filmateljén i Fårösund och projektet Gotland interactiv Park kan komma att stoppas av EU:s statsstödsregler.
Just nu är finansieringen av projekten inne i ett slutskede och inom omställningsgruppen jobbar man nu hårt för att projekten ska klara EU:s konkurrensregler. Det gäller bland annat för beslutsfattarna att se till att konkurrensen inom EU:s regioner inte snedvrids. För då kan det bli tal om skadestånd.