Brödtvist

En tvist mellan ett bageriföretag i Malmberget och ett företag som levererar bröd, har lett till att ärendet getts prövningstillstånd i högsta domstolen.

Tvisten handlar om ett avtal om levererans av bröd, och om hur  avtalet har brutits.