Kartläggning av opiummissbruk på väg

Efter rekordbeslaget av 100 kilo opium i våras efterlyser både polisen och tullen en gemensam satsning för att ta reda på hur utbrett opiummissbruket är i Sverige.

Hassan Wahdat är före detta opiummissbrukare och jobbar numera på KRIS, Kriminellas revansch i samhället. För honom innebar missbruket att han förlorade allt.

– Jag hade en bra butik innan jag blev missbrukare. När jag började röka opium varje dag så var butiken stängd, jag skrev ”Kommer strax”. Jag satt och rökte och rökte i stället. Det innebar att affären inte fungerade och efter ett tag rökte jag upp för allt jag sålde.

– Det förstörde allt, familjen och barnen. Jag förlorade affären, allting, säger Hassan Wahdat.

Hassan Wahdat missbrukade opium i tolv år. Han försörjde sitt missbruk genom att smuggla opium till Sverige. Det var inte svårt, säger han.

– De kollade mina grejor flera gånger. De såg mitt opium men kände inte igen det utan lät det vara. De har inte erfarenhet av opium.

Hassan Wahdat uppskattar att det finns uppemot 5 000 opiummissbrukare bara i Stockholm. Men den siffran kan inte bekräftas av någon myndighet.

Däremot kan tullens beslag på 100 kilo opium i våras i Stockholm tyda på att myndigheterna underskattat opiummissbruket i Sverige. Det säger Lars Granström, som är nationell narkotikaspecialist på Tullverket.

– Vi måste nu tillsammans med andra myndigheter i landet som har med narkotikasituationen att göra fundera lite över om vi har underskattat marknaden. Är missbruket av just råopium, i det här fallet, större än vad vi har trott?

Rekordbeslaget har även fått Rikskriminalpolisen att få upp ögonen för att opiummissbruket kan vara mer utbrett än man tidigare trott. Nu kommer antagligen en gemensam kartläggning av opiummissbruket att göras, säger Steve Alm på Rikskriminalpolisen.

– Det kommer säkert att bli en självklar konsekvens av det här beslaget, säger Steve Alm.

Peter Bjurbo
peter.bjurbo@sr.se