SIMRISHAMN

Förlorar kamp mot vindkraft

Det står nu klart att nio vindkraftverk kommer att byggas i Simrishamns kommun. Ett 20-tal boende som överklagat till Miljööverdomstolen förlorar kampen.

Nio vindkraftverk är planerade att byggas en kilometer söder om Gärsnäs, mot Hammenhög - och i Östra Herrestad.
De boende tycker bland annat att verken kommer att förstöra landskapsbilden och att detta kan stoppa utvecklingen av Österlen. De pekar också på buller, skador på fågellivet och att fastighetsvärdena kommer att sjunka.

Även om Miljööverdomstolen håller med om att vindkraftverken innebär vissa oangelägenheter, så går det allmännas intresse före. Regeringen har slagit fast att det är viktigt att vindkraftverk etableras i Sverige för att öka den förnybara energin.

Idag står vindkraften för cirka 1,2 TWh eller 0,8 procent av landets totala elanvändning - jämfört med 20 procent i Danmark. Till år 2015 ska vindkraften i Sverige stå för 10 TWh.