Förhindrar oljeutsläpp

Ökat samarbete mellan Estland och Sverige ska förhindra oljeutsläpp och smugglare i Östersjön.
Under två dagar träffas polis och kustbevakning från de olika länderna på Gotland för att diskutera ett ökat samarbete. Tanken är att förbättra kontakterna mellan de olika myndigheterna och på så sätt förbättra gränsbevakningen i Östersjön.