"Vet Hut!"

Efter ett ursinnigt brev från advokat Curt Sandström begärde idag hovrättsdomaren i det uppmärksammade våldtäktsmålet från Haparanda Tingsrätt att få bli entledigad från målet.

I brevet, som är ställt till Högsta Domstolen, redogör den åtalade kvinnans advokat för de brister i tingsrättens hantering han tidigare påtalat, och anklagar rättens ordförande Margareta Bergman för jäv.

Och han avslutar brevet kort och kärnfullt med orden ”Vet Hut!”

Över telefon så förklarar Curt Sandström sin kritik mot domaren.

-Jag har inte något personligt agg mot Margareta Bergman, men jag anser att en hovrätt inte ska agera på det sätt som hon har gjort i det här målet, berättar han och fortsätter:

-Det verkar som om hovrätten för Övre Norrland har för vana att samtala med åklagaren om minsta lilla småsak, jag har aldrig varit med om maken.

Alltför täta kontakter mellan rättens ordförande och åklagaren i fallet är nyheten är grunden för det jäv som Curt Sandström anför.

Förutom det tar han i brevet till Högsta domstolen upp de skäl som han tidigare angivit till varför hela rättegången vid Haparanda tingsrätt skulle tas om.

Efter att brevet kom in till hovrätten entledigades alltså domaren i hovrättsmålet.

Och en vecka av stundtals farsartade turer är till ända.

Målet skulle egentligen avgjorts förra veckan, men fick då ställas in efter att advokat Curt Sandström inte dykt upp till huvudförhandlingen.

Sedan har de olika turerna i fallet avlöst varandra, och Curt Sandströms lämplighet som försvarare har ifrågasatts. Någonting som han själv tar med ro.

-Jag har inga problem med någonting, min lämplighet brukar ganska ofta ifrågasättas, men jag har en ganska bra statistik.

Är du kontroversiell i din tjänsteutövning?

-Nädå, kanske jag är lite väl högljudd ibland när jag pratar såhär, men i rätten är det ju en helt annan sak, avskluter Curt Sandström.