Forskare undersöker drunkningsfall

Forskare vid Karlstads universitet ska tillsammans med Räddningsverket gå igenom alla drunkningsolyckor där barn varit inblandade.

Det gör de genom att studera de rättsmedicinska journalanteckningarna tio år tillbaka i tiden. Tanken är att se om det finns något mönster i olyckorna som man kan ha nytta av när man ska försöka få ner antalet drunkningsfall. Varje år drunknar cirka tio barn i åldrarna 0-17 år. Projektet ska bli klart i september-oktober i år.