Succé för sexhjälpmedel på apoteket

Apotekets försäljning av sexuella hjälpmedel har gått bättre än väntat. Det rapporteras från flera apotek i landet. Hjälpmedel för sexuell njutning säljs på vissa apotek på försök under det här året, bland annat på ett av apoteken i Karlstad.

Apoteksbolaget brukar inte redovisa försäljningssiffror, men på grund av det stora intresset kommer bolaget om några veckor att redovisa försäljningen av de olika produkterna för sexuell njutning. På apoteket i Karlstad säljs varorna lika mycket till män som till kvinnor och är väl spritt åldersmässigt, enligt apotekstekniker Birgitta Harefjord.