ÖSTERSUND/SVERIGE

Många anmälningar mot Östersundsföretag

Företagare på olika håll i Sverige har polisanmält ett företag med postadress i Östersund.

Enligt anmälningarna har telefonförsäljare fått företagarna att teckna avtal för flera tusen kronor om marknadsföring på internet, men sen har deras företag inte fått den exponering de betalat för.

Säljföretaget har ingen verksamhet i Östersund men en av styrelseledamöterna är folkbokförd där, vilket är orsak till att polisen i länet nu får ta hand om anmälningarna som kommer in.
- Som beställare av en tjänst måste man vara uppmärksam , säger Per Thelin vid Östersundspolisen.

Men avtalen som beställarna skrivit på är utformade på ett sånt sätt att det är osäkert om det går att påvisa något brottsligt, konstaterar han.

Bland annat beroende på att det är skillnad på lagar och regler för avtal mellan företag och avtal där privatpersoner - som kan åberopa öppet köp, ångervecka och liknande - utgör den ena parten.

I mångt och mycket liknar det senaste fenomenet en tidigare verksamhet som drog på sig många anmälningar från företag över hela landet. Då hade säljföretaget ett annat namn men hade även då sitt hemvist i en postbox i Östersundstrakten.