LUND

Ungdomsbehandling från USA fungerar

Många fosterhemsplaceringar slutar i sammanbrott. Men en behandlingsmetod som används i Lund och som också Utredningshemmet i Hässleholm certifierats för, verkar fungerar bättre än andra. I metoden arbetar man aktivt med både fosterhemmet och den biologiska familjen.

35 unga med liknande problem har ingått i studien. 20 av dem lottades till behandling genom MTFC, Multidemensional Treatment FosterCare, och övriga fick annan behandling via socialtjänsten. Förutom att familjerna och ungdomarna som fått MTFC-behandling mådde bättre var sammabrotten är också färre.

Behandlingsmetoden kommer från USA och Familjeforum i Lund var först i världen att arbeta med det här utanför USA år 2000. Nu utbildar de andra som vill arbeta med MTFC. Och det görs nu på fyra andra ställen i Sverige. 

Behandlingen på Familjeforum vara ett år. Ungdomen bor då i fosterhem och under tiden finns ett team som arbetar med den biologiska familjen, fosterfamiljen och med ungdomen. En samordnare handleder teamet. Efter behandlingsåret flyttar de flesta hem till sina biologiska föräldrar igen.