ÖSTERGÖTLAND

Stor brandrisk i hela länet

Räddningsverket manar till stor försiktighet vid arbete i skog och mark på grund av den stora brandrisken.

– En enda gnista kan räcka för att tända en skogsbrand, säger Björn Albinsson på Räddningsverket och tilläger att man inte bör arbeta med traktorer och andra maskiner så länge det torra vädret består.

I större delen av Östergötland har SMHI klassat brandrisken som en fyra på en sexgradig skala.