Länet

Provisoriska besked om bostadstillägg

För att förhindra förseningar, förlänger nu försäkringskassan utbetalningarna av bostadstillägg.

Det är ett ökat antal anmälningar tidigt i vår som har gjort att försäkringskassan har haft svårt att hinna med att skicka ut pengarna i tid de senaste månaderna.

Och nu köper sig försäkringskassan tid för att hinna ikapp och ger alltså provisoriska besked till de som söker nytt bostadstillägg under nästa månad.

De som söker då får lika mycket i bidrag som de fått tidigare. Vilket innebär att man senare kan få mer pengar eller får betala tillbaka beroende på om tillägget ökar eller minskar.