Uppsala

Butik välkomnar anmälan

Vi välkomnar anmälan mot oss säger Roger Sundin, chef för Akademibokhandeln i Forumgallerian i Uppsala, som av Handelsanställdas förbund, anmälts till Arbetsmiljöverket för bland annat dålig luft.

– Jag ser det som bra avstamp för framtida diskussioner med Atrium Ljungberg. Vi har tidigare haft de här problemen och Atrium visade då också mätningar inom ramarna. Men problemen finns kvar, säger Roger Sundin.

Tidigare under torsdagen har radio Uppland rapporterat att fackförbundet Handels anmält Akademibokhandeln i Forumgallerian till Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön, däribland dålig luft.

Enligt facket skulle problemen finnas även i andra delar av gallerian, men eftersom bara en arbetsgivare kan ställas till svars för arbetsmiljön, beslöt facket att nu göra en anmälan mot akademibokhandeln specifikt och senare göra fler besök och tester.

Och det kan bli anmälningar mot andra butiker, enligt ombudsmannen. Och trots att det är Akademibokhandeln som är ansvarig enligt lagen, säger Roger Sundin, butikschef, att  butiken självt inte kan göra något åt problemen.

– När det gäller värmen kan man säkert bygga på det befintliga systemet men när det gäller luftenkvaliteten, är de problemen av en annan art, det gäller hela gallerians luftkonditionering, säger han.