Miljökrav bör uppfyllas vid EU-bidrag

Enligt miljöorganisationen världsnaturfonden orsakas den kraftiga algblommningen i Östersjön av övergödning. Och det största problemet är jordbruket anser organisationen. Lennart Gladh som arbetar med östersjöfrågor på världsnaturfonden, tycker att bara jordbruk som har låga utsläpp borde få eu-stöd.

– Man måste ha en grundnivå när det gäller vilka miljökrav man ska leva upp till för att få EU-bidrag, säger Lennart Gladh. Vi vill inte ge stöd till jordbruk som förorenar mycket.

Han tror att alla är överens om vad som är problemet, men sedan råder det oenighet om vad som ska göras.

– Naturligtvis vill inte Svenskt jordbruk ensamma ta på sig kostnader om inte andra EU-länder vid Östersjön gör det, säger Lennart Gladh. Det måste lyftas upp på EU-nivå och det är stadscheferna Reinfeldt i vårt fall, som måste ta tag i den frågan

Viktor Levander
victor@levander@sr.se
Katarina Wahlström
Katarina.wahlstrom@sr.se