Umeå

Snart möjligt för njursjuka att sköta dialysen själva

Njursjuka som behöver rena blodet med dialys får möjlighet att göra det på egen hand i större utsträckning. På sjukhuset i Umeå står nya lokaler för självdialys klara, som bara väntar på att utrustas.

Sjuksköterskan Agneta Henriksson är det som arbetar med att lära patienter använda dialysmaskin på egen hand. Sju personer har kunnat ta hem behandlingen sen hon började med det 2005.

På den nya självdialysenheten ska det dels finnas utrymme att träna för dem som gör hemmadialys och så ska det finnas utrustning att använda på plats för dem som gör självdialys på sjukhus.

- Patienter som kan klara sig själv ska kunna lägga in sina tider själv efter deras egna behov, säger hon.

Lokalerna står klara i källaren på Norrlands universitetssjkuhus i Umeå. Fem platser för självdialys och två träningsrum ska utrustas efter semestrarna Självdialysenheten väntas vara färdig att tas i bruk i mitten eller slutet på september.

Att antalet dialysbehandlingar ökar och att självdialys på sikt kräver färre anställda var argument för en självdialysenhet när beslutet togs. Men personalen krymper inte för det enligt dialysbehandlingens sektionschef Anita Hedlund.

- Vi ska klara oss på de resurser vi har i dag under många år framåt. Det är det vi hoppas, säger hon.

Att själv göra dialys, hemma eller på sjukhus, passar inte alla. De som är för sjuka eller gamla kommer fortfarande att behöva hjälp av personal som gör i ordning maskinen. Uppskattningen är att hälften ska klara behandlingen på egen hand. Och då kan patienter från hela länet tränas upp, inte bara från Umeå.

Johan Holmberg är en av dem som redan har börjat med dialys hemma.

Behandlingen tar 16 timmar i veckan. Han väljer att göra den under kvällar och helger eftersom han jobbar heltid. Att jobba tror Johan Holmberg skulle blivit svårare om han hade fått gå efter sjukhusets tider, där dialysbehandlingen bland annat har söndagsstängt.

- Jag kan ju planera på ett helt annat vis, säger han

Att åka på semester är en sak som kan vara svår för den som behöver dialysbehandling flera gånger i veckan. Men utrymmen för självdialys kan underlätta.

- Sommartid så är vi ju färre på avdelningen, men det vi har sett är att de patienter som kan köra sin behandling själva de har lättare att få gästdialys, för de kräver egentligen bara en maskin, kanske inte så mycket personal, säger sjuksköterskan Agneta Henriksson.