JK utreder inte rättspsyk i Vadstena

Justitiekanslern, JK, kommer inte att gå vidare med den anmälan om brott mot tystnadsplikten som lämnats in mot personalen på rättspykiatriska kliniken i Vadstena.

En person har anmält personalen efter att Aftonbladet 2006 publicerade flera artiklar om två morddömda på anstalten som gifte sig. I artiklarna nämns känsliga uppgifter om de intagnas vård i Vadstena. Uppgifter som anmälaren menar att personalen lagvidrigt läckt till tidningen.

JK menar i sitt beslut att det inte går att säkerställa att det är personal som har läckt uppgifterna och att uppgifterna som publicerats inte varit så känsliga att de anses lyda under kvalificerad sekretess.