Stamceller hjälper ALS-forskare

Amerikanska forskare har för första gången lyckats framställa stamceller från patienter som har sjukdomen och från dem ta fram just den sortens nervceller som dör när man har ALS.

Forskarlaget från Harvard och Columbia University har lyckats få hudceller från två äldre kvinnor med ALS att gå i barndom igen, så att de blir stamceller med många olika karriärmöjligheter. Sen har de lyckats få de cellerna att utvecklas till den sortens nervceller som styr musklerna - just den celltyp som dör hos personer med ALS.

Drömmen är att kunna bota
Cirka 200 personer får ALS varje år i Sverige, en än så länge obotlig sjukdom. Drömmen är förstås att de här cellerna skulle överleva och gå att använda som botemedel, alltså patientspecifika friska celler som skulle kunna ersätta de sjuka utan avstötningsproblem, men dit är det väldigt långt.

Stor nytta för forskningen
Cellerna blir ändå till väldigt stor nytta när man forskar om orsakerna till ALS, för det går inte att isolera den sortens celler från sjuka patienter. Nu kan man framställa stora mångder på labb för att förstå den gåtfulla sjukdomen bättre.

Lena Nordlund
lena.nordlund@sr.se